Şcoala Gimnazială nr. 12 Tulcea
post-144-1417112911.jpg


Director - prof. Cerşemba ElenaDirector adj. prof Batiste Jenica
Bibliotecar - Puflea Violeta
romania_.gif

Pagina wiki a bibliotecii
Shut_Your_Mouth_Animated_GIF_Welcome_Green_Gold_w_4.gif
DSC02357.JPG

12.JPG

DSC02355.JPG

,In faţa unor cărţi câte unul se întreabă: ”Oare cine le va citi?” In faţa unor persoane câte unul se întreabă: ”Oare asta ce citeşte?” Ceea ce-i important, însă, este că se întâlnesc oameni şi cărti.''
Andre Gide
animated-book.gif

DSC02354.JPG

Regulamentul bibliotecii
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREA BIBLIOTECII


REGULAMENT INTERN
PREZENTARE INSTITUŢIONALĂ:
  • Date de identificare:
Adresa: TULCEA, jud. TULCEA
Telefon/Fax: 0240531910 /0240525267
Resurse umane: Bibliotecar: Puflea Violeta
Telefon: 0749593471
E-mail: pufleav@yahoo.com,

OBIECTIVE GENERALE ALE ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII ŞCOLARE
  • Formarea unei temeinice culturi generale a elevilor.
  • Intelegerea de catre elevi a rolului si importantei informatiei in lumea contemporana.
  • Initierea elevilor in cercetarea documentara
  • Sprijinirea personalului didactic al scolii in imbunatatirea calitatii procesului de invatamant, asigurand publicatii de referinta, de informare curenta, de pedagogie, lucrari privitoare la continutul diferitelor discipline predate in scoala si la metodica predarii acestora
  • Gestionarea manualelor; întocmirea necesarului de manuale în funcție de tabelele date de învățători și diriginți; distribuirea și preluarea acestora de la învățători și diriginți


a) ORARUL DE FUNCŢIONARE PENTRU PUBLIC;
Biblioteca Scolii Gimnazile nr.12 Tulcea deţine în incinta şcolii , la etaj, un spaţiu propriu corespunzător pentru buna organizare şi conservare a fondului documentar, precum şi pentru activitatea cu cititorii. Deoarece nu posedă spaţiu separat pentru sala de lectură, spaţiul alocat include atât depozitul de carte, cât şi spaţiul de lectură, cu 8 locuri simultan.
Programul de activitate al bibliotecii şcolare este de 40 ore săptămânal .
Program de functionare
Zilele saptamanii
Progr. cu cititorii
LUNI
8,00-16,00
MARTI
8,00-16,00
MIERCURI
8,00-16,00
JOI
8,00-16,00
VINERI
8,00-16,00
NOTA In zilele de virări salarilale programul este de la 11,00-16,00


b) FELUL ŞI NUMĂRUL DE PUBLICAŢII CARE SE POT ÎMPRUMUTA;
În biblioteca şcolară colecţiile de publicaţii se grupează în fondul pentru împrumut în sala de lectură şi fondul pentru împrumut la domiciliu. Fondul pentru sala de lectură cuprinde lucrările de referinţă (enciclopedii, dicţionare, atlase, ghiduri, hărţi, albume etc. ), cartea veche şi rară, toate unicatele (lucrările aflate într-un singur exemplar) şi publicaţiile seriale. Acest fond se consultă numai în bibliotecă. Fondul pentru împrumut la domiciliu cuprinde toate lucrările aflate în cel puţin două exemplare, cu excepţia celor menţionate în alineatul precedent.
c) DURATA ÎMPRUMUTULUI LA DOMICILIU AL PUBLICAŢIILOR;
Biblioteca împrumută publicaţii şi alte categorii de documente atât în timpul anului şcolar, cât şi în vacanţele şcolare, exceptând perioadele de inventariere (verificare) şi de concediu legal.
- Cadrele didactice pot imprumuta pâna la 5 (cinci) volume din publicatiile existente în mai multe exemplare pe o perioada de maximum 30 de zile, cu posibilitate de prelungire până la 45 de zile;
- Elevii pot imprumuta la domiciliu pâna la 3 (trei) volume din publicatiile existente in mai multe exemplare pe o perioada de maximum 30 zile; termenul poate fi prelungit o singura data până la 45 de zile numai in cazul in care publicatia nu este solicitata;
- Cititorii externi- elevi care au absolvit SCOALA GIMNAZIALA NR.12 TULCEA pot imprumuta la domiciliu pâna la 3 (trei) volume din publicatiile existente in mai multe exemplare pe o perioada de maximum 14 zile, fără drept de prelungire a termenului.
d) obligaţia de păstrare a publicaţiilor;
Respectaţi următoarele reguli:
- Restituiţi la timp exemplarele împrumutate (fiecare cititor are dreptul la prelungirea termenului de împrumut o singură dată în cazul în care are nevoie de materialul respectiv o perioadă mai lungă de timp şi dacă acest drept nu este restricţionat de activităţile specifice bibliotecii - inventariere, expoziţie de carte etc)!
- Nu deterioraţi volumele de carte împrumutate (rupere, mâzgălire etc.); acestea sunt bunuri ale şcolii şi, implicit, ale tuturor cititorilor!
- Controlaţi cărţile pe care le împrumutaţi, semnalând bibliotecii starea în care se găsesc, şi restituiţi-le cel puţin în starea de împrumut!
- Nu înstrăinaţi publicaţiile împrumutate!
e) sancţiunile ce se aplică în caz de pierdere, nerestituire sau deteriorare a publicaţiilor împrumutate;
În situaţia în care, după înştiinţarea orală, cărţile nu sunt restituite, li se trimit părinţilor elevilor, precum şi cititorilor adulţi (inclusiv cadrelor didactice) până la două înştiinţări scrise.
Pentru cărţile nerestituite după a doua somaţie, pierdute sau deteriorate de cititori, se percepe de la aceştia atât contravaloarea reactualizată a cărţilor, în funcţie de preţurile medii în vigoare, pentru lucrări de acelaşi gen, la data constatării contravenţiei, cât şi o amendă, reprezentând de 1-3 ori preţul mediu actual al acestora, ţinându-se seama de:
- valoarea sau raritate publicaţiilor;
- intenţia vădită de a nu restitui publicaţiile împrumutate;
- frecvenţa abaterilor de la respectarea termenelor de restituire a cărţilor.
O carte pierdută nu poate fi înlocuită decât cu un alt exemplar al aceleiaşi lucrări (autor, ediţie, titlu, valoare). În mod excepţional, cu aprobarea conducerii şcolii, este permisă înlocuirea unei cărţi pierdute cu o carte de aceeaşi valoare şi cu tematică asemănătoare.
f) serviciile bibliotecii;
Pentru folosirea colecţiilor de publicaţii la domiciliu sau în sala de lectură, cititorii trebuie să fie înscrişi la bibliotecă.
Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de cărţi, când se completează „fişa cititorului – fişă contract de împrumut”. Prin semnarea fişei, cititorul se obligă să respecte regulamentul bibliotecii şi regimul de circulaţie a publicaţiilor şi a celorlalte documente.
Accesul la serviciile oferite de catre Biblioteca SCOLII GIMNAZIALE NR.12 TULCEA se va face, pe baza Carnetului de elev.
- Pentru elevi: - carnetul de elev (vizat pe anul şcolar in curs);
- Pentru adulţi: - copie după certificatul de naştere sau cartea de identitate;
Cititorii beneficiază de următoarele servicii:
- consultarea colectiilor în sala de bibliotecă, cu acces liber la raft;
- informatii bibliografice si indrumari privind utilizarea documentelor din biblioteca;
- împrumut de publicatii la domiciliu;
- informarea si documentarea bibliograficã pe baza colectiilor, respectiv acces on-line (limitat) la resursele disponibile din reteaua informaticã nationalã si dupã caz, internationalã.
- activitãti, reuniuni culturale;
- acces la Internet (limitat)
g) NORMELE DE FOLOSIRE A SĂLII DE LECTURĂ ŞI A SERVICIILOR BIBLIOTECII, ÎN GENERAL;. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE CITITORILOR.
*
*
Drepturile utilizatorilor

Publicatiile se pot imprumuta pe o durata determinata in urmatoarele conditii:
1. Colectiile Bibliotecii Şcolare pot fi consultate de catre :
a. cititorii interni, elevi, cadre didactice, personal auxiliar, care pot împrumuta cãrti şi la domiciliu;

b. cititorii externi, elevi care au absolvit SCOALA GIMNAZIALA NR.12 TULCEA şi sunt locuitori ai localităţii.
2. Utilizatorii au dreptul de a beneficia de toate serviciile bibliotecii în limitele impuse de prezentul regulament;
3. În sala de lecturã (sala bibliotecii), cititorii pot consulta orice carte existentã în fondul bibliotecii.
*
*
Obligaţiile utilizatorilor

- În sala de lecturã, în vederea consultării publicaţiilor cu regim de sală, au acces cititorii care sunt înscrişi la bibliotecă si numai în limita locurilor disponibile (8 locuri simultan).
- La intrarea în salã, cititorul prezintã bibliotecarului documentele menţionate mai sus;
- Nu este permis accesul in incinta Bibliotecii cu genti, paltoane si alte obiecte.
- În sala de lecturã, cititorii pot solicita orice carte existentã în colectiile bibliotecii; se pot elibera maximum 3 titluri (volume) pe tura.
- Având acces liber la raft, cititorul isi va regasi singur documentul dorit sau cu ajutorul bibliotecarfului, dupa care va fi indrumat de catre acesta la locul stabilit.
- La plecarea din salã, cititorii au obligatia de a predea bibliotecarului toate cãrtile împrumutate.
- Cititorii trebuie sã pãstreze linistea, ordinea si curãtenia în bibliotecã.
- Cititorii trebuie sa protejeze bunurile bibliotecii.
- Sa nu deterioreze si sa nu transmita altor persoane volumele împrumutate;
- Cititorul raspunde de orice dauna produsa fondului de publicatii sau altor bunuri ale bibliotecii.

- Sa ceara avizul bibliotecarului pentru introducerea in bibliotecă/sala de lectura a publicatiilor care nu fac parte din fondul bibliotecii.
- Sa nu introduca si sa nu consume in salile de lectura alimente si bauturi.
- Sa opreasca, la intrarea in salile de lectura, telefoanele mobile.
- Sa prezinte, la cererea bibliotecarului, buletinul de identitate sau carnetul de elev pentru verificarea concordantei datelor personale din fisa de inscriere.
- Sa pastreze publicatiile imprumutate in buna stare, sa nu faca insemnari, sublinieri si sa nu produca alte deteriorari; in caz contrar, vor fi sanctionati conform Regulamentului.

- Toti cititorii sunt obligati sã verifice cu atentie starea publicatiilor pe care le împrumutã sau le consultã în sala de lecturã si sã semnaleze bibliotecarului toate deficientele (sublinieri, pete, foi lipsã, coperte deteriorate etc.) pe care le constatã.
- La restituire, cãrtile vor fi verificate de personalul bibliotecii, care va imputa imediat cititorului toate defectiunile neconsemnate pe fisa de împrumut.
- Sa respecte termenul de restituire al publicatiilor imprumutate, nerespectarea acestuia fiind sanctionata.

- Sa respecte programul de functionare al bibliotecii si al salii de lectura.
Toate persoanele care pleaca din şcoală în situatiile mentionate mai jos, sunt obligate ca pe fisa de lichidare sa obtina si viza de la bibliotecă:
1. în cazul detaşării, transferului, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca ale angajatilor şcolii, nu se elibereaza actele personale existente decât dupa obtinerea pe fisa de lichidare a vizei de biblioteca, prin care se mentioneaza ca nu exista nici o datorie fata de Biblioteca SCOLII NR.12 TULCEA.
2. in cazul transferului elevilor la o alta unitate de invatamânt, nu se elibereaza actele necesare transferului, decât dupa obtinerea vizei de biblioteca in care se mentioneaza ca nu exista nici o datorie fata de biblioteca ;
3. in cazul incheierii studiilor pentru elevi nu se elibereaza actele personale si diploma de studii decât dupa obtinerea vizei de biblioteca in care se mentioneaza ca nu exista nici o datorie fata de biblioteca ;
5. in cazul exmatricularii elevilor nu se elibereaza actele personale, decât dupa obtinerea vizei de biblioteca in care se mentioneaza ca nu exista nici o datorie fata de biblioteca
Viza de lichidare este data de personalul de la salile de imprumut ale Bibliotecii, numai in conditiile in care persoanele in cauza nu au datorii (carti pierdute, nerestituite la termen)
Fişele cititorilor elevi vor fi cercetate cel puţin odată pe săptămână de diriginţii claselor (sau de învăţători) şi, periodic, de profesorii de la toate specialităţile, în scopul unei mai bune îndrumări a lecturii.
Acest regulament se întocmeşte pe baza prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi se aprobă de conducerea şcolii.


ÎNTOCMIT, APROBAT,
Bibliotecar, DIRECTOR

Prof.Elena CerșembaOferim Daruri Pre-Scolarilor Slideshow: Stupineanu’s trip to Tulcea, Romania was created by TripAdvisor. See another Tulcea slideshow. Create a free slideshow with music from your travel photos.


Accesul liber la fondul de carti va va permite sa luati cunostinta de bogatia de carti a bibliotecii, sa va alegeti cartea necesara.

Accesul la fondul de manuale este limitat, poate fi consultat sau solicitat.

Dorinta de a trece in fondul de literatura trebuie preîntampinat bibliotecarul.Pentru o buna cooperare a ordinii la raftul liber va rugam

1. sa nu schimbaţi locul carţilor consultate pe raft;

2. să nu aranjati singuri carti restituite sau consultate;

3. literatura de referinţă este consultată numai in bibliotecă;

4. la domiciliu se împrumută numai literatura artistică timp de 15 zile.

Nu se permite prelungirea termenului de împrumut mai mult de 2 săptămani. Orice deteriorare sau pierdere va avea drept consecinţa achitarea unei compensări în marime de 10 ori mai mare conform preţului cartii pierdute. Înlocuirea pierderii cu alta carte la cerinţe bibliotecarului. Întrarea în fondul de literatura cu genţi,sacoşe e interzisa. Verificaţi publicatul înainte de împrumut, orice neregula, degradare fizica sa fie semnalat pe loc, pentru a preîntămpina neplacerile la restituirea lor. Bibliotecarul va sta la dispoziţie pentru orice informaţie,explicaţie privitor la carţi.


library_animated_boy_reading.gif books1.jpg

REGULI PENTRU IMPRUMUT
Biblioteca împrumută utilizatorilor până la două volume . Enciclopediile , dicţionarele , atlasele, colecţiile de periodice , exemplarele unice , cărţile rare şi de mare valoare nu se împrumută acasă , ele putând fi consultate numai în bibliotecă .
Utilizatorul trebuie să semneze în fişa sa pentru fiecare carte împrumutată . La înapoiere bibliotecarul semnează de primire a cărţii , în fişa acestuia .

Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze cărţile luate , să nu facă sublinieri şi însemnări pe ele , să nu le rupă .
Dacă utilizatorul pierde o carte , el este dator să înapoieze un exemplar identic sau să plătească contravaloarea acestuia .
Cărţile se împrumută utilizatorilor pe timp de 15 zile.
Este interzis schimbul de cărţi între utilizatori fără aprobarea bibliotecarului.


Utilizatorii care pleacă definitiv din şcoală nu-şi pot ridica actele de transfer decât pe baza unei dovezi date de bibliotecar prin care se confirmă predarea cărţilor împrumutate.


,,Nu le lasa stăpânit de cărţile pe care le citeşti, ci stăpâneşte-le tu pe ele.''
citat din Goethe

free_ebooks.jpg

,,Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră ca ar fi o grădină, alţii şi-l pot închipui ca un palat,eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă şi aici mă aflam eu.''
Jorge Luis BorgesTrei cărţi şi-o floare lângă...

Cărţi înşirate pe masă,
Pe jos, pe pereţi, peste tot...
Şi cui acum îi pasă
Că eu nu mai am loc?

Coperţi şterse de timp,
Cu nume anonime,
Născute dintr-un rând,
Pierdute-n mii de rime...

Şi foi ca vânturi albe
De buchii se-nnegresc...
Dar cine e în carte?
Pe cine eu iubesc?

...Pe masă...o lădiţă:
Lemn dulce de mister,
O cale prea deschisă
Spre suflet şi-adevăr...

Tăcut e frunzăritul...
Se-aude surd lăcata:
Ce vrea să spună timpul?
Ce-ascunde oare lada?

Foi albe şi cerneală...
Jurnalul vieţii mele...
O poză ideală...
Şi-o carte de poeme...

O lacrimă şi-n vis...
O stea şi-o carte sfântă...
Un dar şi un destin...
Trei cărţi şi-o floare lângă...

În jurul ei...pe masă,
Stau cărţi fără de nume...
Şi cui acum îi pasă
Că am un loc în lume?Rasai - Ion Si Aldea Teodorovici