mind_painting.jpgPLAN ANUAL DE ACTIVITĂŢI AL BIBLIOTECII ŞCOLAREBiblioteca SCOLII GIMNAZIALE NR.12 TULCEA îşi propune să desfăşoare pe parcursul anului şcolar atât activităţi cu caracter permanent, similare celor desfăşurate în anii anteriori, cât şi alte activităţi impuse de situaţii particulare, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecilor Şcolare.
Activităţi cu caracter permanent:
 1. Reactualizarea permanentă a informaţiilor de la panoul bibliotecii;
 2. Analiza modului în care colecţiile de publicaţii (prin numărul şi structura lor tematică) răspund cerinţelor beneficiarilor;
 3. Gestionarea manualelor; întocmirea Listei necesarului de manual, distibuirea și preluarea acestora de la învățători și diriginți;
 4. Completarea curentă, înregistrarea şi organizarea publicaţiilor;
 5. Studierea gradului de circulaţie a diferitelor categorii de publicaţii;
 6. Asigurarea permanentă şi modernizarea aparatului bibliografic informaţional: verificarea şi aducerea la zi a cataloagelor bibliotecii;
 7. Alcătuirea unor bibliografii, fişiere, cataloage, dosare pe diferite teme şi capitole ale programelor şcolare;
 8. Întocmirea de liste de titluri ale cărţilor recent achiziţionate etc.;
 9. Împrumutul cărţilor la domiciliul elevilor şi în sala de lectură (spaţiul amenajat în incinta bibliotecii);
 10. Analiza intereselor de lectură ale elevilor şi gruparea acestora în funcţie de particularităţile lor (elevi care au dificultăţi la anumite discipline, cititori cu preferinţe unilaterale, speciale, cititori fără nici un sistem de lectură, cititori superficiali, cititori pasionaţi de lectură etc.); măsuri preconizate pentru orientarea şi educarea lecturii acestora; potrivit cerinţelor procesului instructiv – educativ şi ţinând seama de particularităţile de vârstă, de pregătirea şi de interesele individuale ale acestora (discuţii cu caracter de recomandare la împrumutul cărţilor, convorbiri despre cărţile citite, întocmirea de liste şi planuri generale şi individuale de lectură etc.);
 11. Familiarizarea elevilor privind utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă, normele de împrumut şi de consultare a publicaţiilor; îndrumarea în folosirea lucrărilor de referinţă, în selectarea lucrărilor care le sunt necesare, fişarea şi sistematizarea materialului selectat etc.
 12. Acţiuni de popularizare a cărţilor şi a bibliotecii;
 13. Nominalizarea modalităţilor şi a acţiunilor de antrenare a elevilor în activităţile de bibliotecă;
 14. Precizarea perioadelor de inventariere / verificare, recondiţionare şi casare a publicaţiilor;
 15. Probleme administrativ – gospodăreşti etcascultam_prezentarea_bibliotecii[1].JPG14 octombrie 2012 - Ziua DobrogeiDiapozitiv1.JPG

Diapozitiv2.JPG

IMG_5230.JPG
IMG_5227.JPG
IMG_5232.JPG

IMG_5235.JPG
IMG_5236.JPG
IMG_5231.JPG
IMG_5238.JPG

IMG_5242.JPG

IMG_5243.JPG

IMG_5245.JPG
IMG_5246.JPG
IMG_5247.JPG
IMG_5250.JPG
IMG_5251.JPG

IMG_5241.JPG
IMG_5253.JPG
IMG_5252.JPG

IMG_5254.JPG
IMG_5267.JPG
IMG_5267.JPG

IMG_5261.JPG

24 ianuarie - Unirea principatelor ! Eveniment sarbatorit de elevii clasei I - inv.Ariton Mihaela on PhotoPeachBiblioteca scolara – fundament al calitatii procesului de învatamânt
În scoala moderna contemporana au loc transformari, atât în legatura cu structura si
continutul procesului instructiv-educativ cât si în legatura cu tehnologia acestuia. Legatura scolii cu stiinta, cu tehnica si creatia literar-artistica, în genere cu viata, nu mai constituie în cele mai multe cazuri un deziderat, ci un fapt real. Procesul de diferentiere a învatamântului se desfasoara atât în directia adâncirii în domeniile cunoasterii stiintifice, cât si în directia
satisfacerii în cât mai mare masura a intereselor, aptitudinilor si particularitatilor psiho-individuale ale elevilor.
Bibliotecile scolare trebuie sa devina surse de informare permanenta si la zi, prezente
active în viata si lumea elevilor, iar cei care raspund de activitatea lor, respectiv bibliotecarii scolari si cadrele didactice, trebuie sa aiba în vedere gasirea unor noi forme si metode demunca cu cartea, care sa corespunda cât mai bine procesului de modernizare a învatamântului. Aceasta modernizare vine în întâmpinarea ideii ca elevul trebuie sa fie pregatit bine si din timp pentru viitor, si ca el trebuie sa devina totodata cât mai receptiv la nou, capabil sa studieze si sa se informeze singur.Institutiile noastre de învatamânt superior dispun azi atât de o bogata experienta în pregatirea cadrelor de bibliotecari cât si de directive clare în orientarea activitatii lor. Succesul muncii bibliotecarului nu este însa asigurat numai de cunostintele si deprinderile însusite în institutiile specializate de învatamânt, ci mai ales de întelegerea rolului important pe care îl are astazi în opera de formare a tineretului, de pasiunea si capacitatea sa de daruire. Oricât de minutios ar fi analizata activitatea bibliotecarului, aceasta nu se poate delimita în mod categoric fata de atributiile general educative ce revin scolii si întregului personal didactic.
Activitatea bibliotecarului scolar nu poate fi conceputa în afara ansamblului activitatilor educative specifice scolii. Ea se integreaza organic, se întrepatrunde cu întreaga actiune educativa a scolii si devine astfel o componenta a întregului proces instructiv-educativ. De aceea, cunoasterea aspectelor generale ale programului de educatie pe care îl înfaptuieste scoala, precum si cunoasterea problemelor instructiv-educative specifice diferitelor activitati din scoala constituie adevaratele puncte de pornire ale organizarii activitatii muncii bibliotecarului.Munca de organizare a bibliotecii scolare presupune, pe lânga cunostintele de biblioteconomie moderna pe care le poseda fiecare bibliotecar, cunoasterea aspectelor specifice scolii în care îsi desfasoara activitatea biblioteca respectiva si a principiilor de modernizare a învatamântului actual. Fara îndoiala ca dintre factorii de baza, care orienteaza modul de organizare a bibliotecii, nu pot lipsi indicatiile pe care le cuprind programele si manualele scolare, sfatul directorului, al profesorilor de specialitate, al dirigintilor si învatatorilor. În functie de toti acesti factori, biblioteca scolara trebuie sa fie astfel organizata încât sa poata satisface în cât mai mare masura cele trei obiective fundamentale ale activitatii ei specifice: - sprijinirea procesului de adâncire a cunostintelor si de formare a deprinderilor de lectura si studiu, urmarite prin fiecare obiect de învatamânt si prin întreaga activitate didactica;
 largirea permanenta a orizontului cunoasterii stiintifice în directia progreselor înregistrate de stiinta, tehnica, arta, în societatea noastra;
 dezvoltarea maximala a individualitatii fiecarui copil

În functie de aceste obiective, biblioteca scolara moderna realizeaza un proces de organizare complexa sub raportul specializarii pe principalele directii ale cunoasterii stiintifice, asigurând astfel o apropiere a cartii de copilul-elev.
Alaturi de scoli, bibliotecile fac parte din institutiile care exercita influente multiple asupra unei natiuni. Fara distinctie de vârsta, profesie, religie, opinii politice, bibliotecile se adreseaza tuturor paturilor sociale,ajutând nevoii de informare si recreere a fiecaruia.
Dintre acestea, bibliotecile scolare contribuie la cresterea calitatii învatamântului, fiind un suport necesar activitatilor de educatie (formare).
Rolul acestora în noul context educational trebuie privit cu mare atentie deoarece diversificarea tipologiei documentare si a modalitatilor de acces la resursele informationale a facut ca aceste structuri de informare si documentare sa înceapa sa-si piarda, putin câte putin, în ultimele decenii, pozitia cu greu atinsa.
Principala menire a bibliotecilor scolare este de a pune la dispozitia utilizatorilor întreaga informatie necesara, precum si instrumentele de documentare si metodologia de utilizare a lor. Bibliotecile scolare sunt componente esentiale si indispensabile ale sistemului de învatamânt preuniversitar, rolul primordial fiind de suport al activitatilor didactice si de cercetare.
Bibliotecile scolare sunt considerate ca fiind colectii de carti, periodice si alte resurse documentare si informationale pentru uzul elevilor si profesorilor. Trebuie avut in vedere rolul lor educational si de organizator al resurselor cunoasterii. Colaborarea între biblioteci si scoli, adica între planurile de învatamânt si scoli este necesara pentru a corobora oferta bibliotecilor în materie de resurse documentare si de informare si cerintele informationale ale scolilor.
Prin însasi natura sa, scoala este principala institutie organizata care are ca prim scop formarea multilaterala a personalitatii elevului. Procesul formarii omului este complex si nu se poate realiza decât în procesul muncii si al relatiilor sociale.În procesul instructiv-educativ, desfasurat în scoala pe baza unui plan de învatamânt minutios si chibzuit întocmit, se realizeaza, în strânsa corelatie, instructia si educatia tineretului. Fara a putea fi separate mecanic una de alta, instructia si educatia se împletesc în orice activitate organizata în scoala pentru a duce la însusirea culturii. Cultura nu se
poate dobândi însa decât prin instructie. Adevarata cultura nu se poate dobândi însa numai ca urmare a studierii manualelor scolare si a audierii lectiilor profesorilor, oricât de eruditi ar fi ei si oricâte metode si procedee pedagogice ar folosi. „Nu e cultura absorbirea manualelor didactice de catre multi premianti ai liceelor noastre. Cine se margineste la zadarnicirea publicatiilor frivole si la mecanismul strict didactic al manualelor ramâne departat si salbaticit, în afara luminii auguste a adevaratei culturi din care se poate decurge îmbunatatirea raporturilor dintre popoare si, în sfârsit, pacea.”
(Sadoveanu, M. Marturisiri, Bucuresti, E.S.P.L.A, 1960, p.366)
Fara a minimaliza importanta instructiei care se face pe baza programelor si a manualelor scolare, trebuie sa examinam problema raportului dintre cultura, instructie si educatie.
In organizarea activitatii biblioteca a tinut seama de mai multe obiective Scolare, aceasta Si-a propus sa devina un loc cautat Si indragit de cititori, unde aceStia sa-Si poata satisface nevoile spirituale de lectura Si frumos.

Tematica actiunilor propuse anul 2011-2012
1. Septembrie Octombrie – manuale, programe scolare , materiale didactice
2. Noiembrie - De la istoria tiparului si a cartii la cartile mele dragi
Obiective:
1. sa patrunda semnificatia prieteniei cu cartea, revista, ziarul – tiparul in lumea stiintelor, artei, jurisprudentei, economiei, fiind un aparator al civilizatiei peste secole;
2. sa doresca sa cunoasca biografiile marilor scriitori şi inventatori romani.
Decembrie – Obiceiurile de iarnă la români.

Obiective:
1. sa analizeze problemele diverse ale vietii spirituale(conceptii, traditii, credinte), intelegand unitatea prin diversitate;
2. sa imbine toate aceste cunostinte cu convingerile personale si sa devina un aparator constient alspiritualitatii umane;
3. sa constientizeze armonia dintre arta si spirit pe teritoriul tarii noastre.
Ianuarie - Eminescu, - în colaborate cu catedra de limba şi literatura română – o săptămănă dedicata poetului

Obiective:
1. sa cunoasca si sa aprofundeze opera lui Eminescu;
2. sa vina cu detalii inedite despre activitatea sa, cu trimitere la studiile de economie, filozofie, matematica, publicistica etc.
Februarie – Sfântul Valentin versus Dragobete

Obiective:
1. sa inteleaga compatibilitatea dintre laic si religios pentru aceste sărbători ;
2. sa respecte sistemul valorilor general-umane de conduita;
3. să definească şi să înţeleagă ce este dragostea şi iubirea şi de cite feluri este;
Martie – Frumusetea femeii (in arta, stiinta, viata) Obiective:
1. sa inteleaga rolul femeii ca datatoare de viata si puterea ei de jertfa in tot ceea ce face;
2. sa devina aparator al femeii ca fauritoare de nepieritoare comori spirituale;
3. sa cunoasca rolul femeii in slujba frumosului si civilizatiei contemporane.
Aprilie – Paştele şi semnificaţia lui

Obiective:
1. sa gaseasca in cunoastrea sarbatorilor semnificatiile legate de evolutia morala si spirituala a unei colectivitati;
2. sa poata analiza ritualul marilor noastre sarbatori in legatura cu istoria acestor pamanturi, cu trasaturile oamenilor de pe aceste meleaguri.
Mai – “La masa umbrelor”

Obiective:
1. sa constientizeze prezenta in viata noastra a scriitorilor, oamenilor de arta, de stiinta, ca finite care ne intregesc si ne inalta;
2. sa cunosca trecutul si oamenii minunati ca prieteni nepieritori;
3. sa cultive apararea valorilor eternizate prin truda si talent.
Bibliotecar,
Puflea Violeta

DSCF9263.JPG DSCF9264.JPGDSCF9265.JPGDSCF9267.JPG

DSCF9268.JPG

DSCF9269.JPG


DSCF9271.JPG

DSCF9272.JPGDSCF9275.JPGLimba Romana - Ion Si Aldea Teodorovici


Intalnire trecutul orasului Tulcea on PhotoPeach