Să nu laşi să treacă o zi fără să vezi, fără să auzi sau fără să citeşti ceva frumos.
(Goethe)

DSC00239.JPG

IMG_4133.JPG

Programul de lucru
Luni- vineri
8- 16
Fondul de carte17.477 volume
alte unitati de biblioteca (casete audio, video, discuri, diapozitive, foto) = 87 u.b- Numărul de titluri de carte intrate in cursul anului şcolar -557 u.bNumărul de volume imprumutate în cursul anului şcolar -8.305Numărul de vizite ( frecvenţa ) la bibliotecă -18621
Număr cititoriNumărul de utilizatori inscrişi în cursul anului şcolar -687Numărul de vizite ( frecvenţa ) la bibliotecă -18621
IMG_4133.JPG

PREZENTAREA BIBLIOTECII
Biblioteca SCOLII NR.12 TULCEA este un punct cultural de interes, ce asigurã egalitatea accesului la informaţii la documentele necesare informãrii, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltãrii personalitãţii utilizatorilor fãrã deosebire de statut social ori economic, vârstã, sex, apartenenţã politicã, religioasã sau etnicã.
ATRIBUTII
În calitate de instituţie de culturã ce face parte integrantã din sistemul informaţional
Biblioteca scolii nr.12 Tulcea îndeplineşte , corespunzãtor nivelului de organizare, al resurselor alocate şi cerinţelor urmãtoarele atribuţii:
a) constituie, organizeazã, prelucreazã, dezvoltã, conservã şi pune la dispoziţia
utilizatorilor colecţii enciclopedice de carte, , documente grafice şi audiovizuale
în funcţie de dimensiunile şi structura socio-profesionalã .
b) asigurã servicii pentru lecturã, studiu, informare şi documentare la sala de lectură şi împrumut la domiciliu;
c) faciliteazã, potrivit resurselor ºi oportunitãþilor , accesul utilizatorilor ºi la alte colecþii ori
baze de date, împrumut interbibliotecar intern .
d) iniţiazã, organizeazã sau colaboreazã la programe şi acţiuni de diversificare,
modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecã, de valorificare a colecţiilor de
documente şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturalã şi de educaţie permanentã.
e) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activitãţii .

OBIECTIVE
Principalele obiective ale Bibliotecii pentru anul scolar 2010-2011 au fost:
- Dezvoltarea colecţiilor de documente U.B. prin donaţii
- Imbunãtatirea relaţiei cu utilizatorii
- Management